CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/10/2021/QĐCS-HELEN ngày 20/10/2021 của Tổng giám đốc công ty)

Điều 1: Quy định chung

 • Khách hàng (KHC): Là khách hàng đã gửi hàng tại Helen Express căn cứ trên hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty. Kiểm tra theo tên và số điện thoại.
 • Khách hàng mới (KHM): là khách hàng lần đầu gửi tại Helen Express căn cứ trên hệ thống dữ liệu của công ty. Kiểm tra theo tên, số điện thoại, địa chỉ gửi hàng (Người sống cùng một địa chỉ không được tính là khách hàng mới)
 • Cách thức tham gia:
  • Khách hàng giới thiệu khách mới kèm theo mã giới thiệu của mình là số điện thoại ĐÃ GỬI HÀNG trước đây.
  • Khi người được giới thiệu tới gửi thì đưa mã giới thiệu cho nhân viên của Helen Express kiểm tra. Nếu mã giới thiệu hợp lệ sẽ được giảm tiền cước và người giới thiệu cũng được nhận phần quà giới thiệu.

1.4.  Các quy định áp dụng thưởng:

 • Đơn hàng của KHC (khách giới thiệu) phải phát sinh trước đơn hàng của KHM (khách được giới thiệu).
 • Hoa hồng giới thiệu cho KHM chỉ được tính cho đơn hàng đầu tiên của khách hàng đó. Không tính các đơn hàng tiếp theo hoặc các đơn hàng gửi tại chi nhánh khác.
 • Trường hợp KHM không để lại mã giới thiệu thì sẽ không trả thưởng cho KHC
 • Việc xác định mã giới thiệu có hợp lệ hay không do nhân viên của Helen Express dò trên hệ thống và thông báo cho khách hàng, đối chiếu với việc gọi điện trực tiếp cho khách hàng cũ của công ty. Quyết định của Helen Express là quyết định cuối cùng.

1.5.  Mức thưởng:

 • Người được giới thiệu (KHM) được tặng 50,000 VNĐ tiền cước cho đơn hàng đầu tiên.
 • Người giới thiệu (KHC) được tặng 50,000 VNĐ tiền mặt cho các chuyến tiếp theo.

1.6.  Thời gian áp dụng:

Chương trình áp dụng từ ngày 20/10/2021 cho tới khi có thông báo mới.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HELEN EXPRESS

Số: 20.10.2021/QĐCS-HELEN

(V/v: Ban hành quy chế thưởng Chương trình KHGTKH từ 20/10/2021)

Điều 1: Ban hành quy chế thưởng cho Khách hàng đã gửi hàng tại Công ty TNHH Vận chuyển Helen Express (gọi là Khách hàng cũ) tin tưởng và giới thiệu người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ với Công ty, chính thức được thực hiện từ ngày 20/10/2021.

 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Hành chính, Kế toán căn cứ theo quyết định của Tổng giám đốc để lập danh sách và trả thưởng cho các Khách cũ giới thiệu Khách mới thành công. Các nhân viên, quản lý thuộc bộ phận Kinh doanh, bộ phận Điều hành có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng theo quyết định đã được ban hành.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện, quyết định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 Phạm Minh Cảnh